Naujiena

Padėkos vakaras – žingsnis į naują veiklos etapą

2019-04-08
Post Image

Balandžio 5-ąją Jonavos krašto moterų asociacija „Jonavietė“ surengė padėkos popietę „Vilties sparnai“, kurios metu rėmėjų suaukotos lėšos paskirstytos gerai besimokantiems Vaikų gerovės centro globotiniams, talentingiausiems meno mokyklos ugdytiniams ir Liepių kaime gyvenančiai Stasės ir Juozo Janavičių šeimynai. Renginys, kaip ir kiekvienais metais, vyko Janinos Miščiukaitės meno mokykloje.

Rėmėjų mintys

Popietėje dalyvavę verslininkai, politikai, kitų sričių geradariai dalijosi mintimis ir nuoširdžiai dėkojo moterims už jų reikšmingą veiklą. Anot kadenciją baigiančio rajono mero Eugenijaus Sabučio, gyvenime yra dalykų, kuriuos pradėti jau per vėlu. „Bet inicijuoti gerus darbus, į savo veiklą įtraukti kitus žmones, kaip tai daro „Jonavietė“, niekada ne vėlu. Svarbiausia – pripildyti savo širdis gėrio, nelaikyti uždaryto savyje, bet dalytis su tais, kuriems jo labai reikia“, – mintijo svečias.

„Labai svarbu, kad, darydami labdaros darbus, mokėtume pasidžiaugti vieni kitais, nes kartais realybė mus įvelia į tai, iš kur negalime išlipti, – pateikdamas pavyzdį iš evangelijos apie skirtingai gerumą suprantančius brolius, kalbėjo klebonas Virginijus Birjotas. – Tas evangelijos epizodas apie dangiško tėvo gerumą turi paskatinti ir mus pagalvoti apie tai, ar mokame džiaugtis ir dalytis. Tik džiaugdamiesi vieni kitais ir dalydamiesi, pasaulį darysime geresnį. Dieve, laimink mūsų darbus.“

Anot Lietuvos Respublikos Seimo nario Rimanto Sinkevičiaus padėjėjos Laimos Slovikienės, padėti žmogui galima įvairiais būdais. „Dosnumas – didžiulis turtas. Duodančios rankos niekada nebūna tuščios. Norint būti dosniam, reikia išmokti dalytis tuo, ką turi“, – sakė L. Slovikienė, perduodama nuoširdžią parlamentaro padėką Jonavos krašto moterų sambūriui.

Ilgametis asociacijos rėmėjas Arvydas Gasys pastebėjo, kad pastaraisiais metais jaučiamas vis didesnis atotrūkis tarp kartų, o „Jonavietės“ skleidžiamas gerumas esąs didelis ir šventas darbas, galintis suartinti žmones. „Ačiū už jūsų visų širdies tyrumą“, – dėkojo politikas.

O vienas dosniausių asociacijos pagalbininkų, kasmet ženkliai papildantis „Jonavietės“ sąskaitą, Jonavos rajono garbės pilietis Jonas Sirvydis pabrėžė: „Labai norėčiau, kad geri vaikai, kuriems moterų sambūris suteikia paramą, sudarytų nepakantumo sąlygas akiplėšoms. Siekiant doros ir moralios ateities, padorumas yra pagrindinis dalykas. Tokios jūs esate. Būkite sveikos, mus kvieskite – ir mes visada ateisime.“ 

„Labai gerai, kad yra organizacija, atrandanti žmones, kuriems reikia padėti, mes palaikome jūsų idėjas ir remiame veiklą. Dėkui, kad esate. Kartais pagalvoju, jog jūs ir pačios nežinote, kokį svarbų ir didelį darbą dirbate. Sėkmingos jums ateities“, – kalbėjo sambūrio veiklos rėmėjas, bendrovės „Baldai Jums“ direktorius Alfonsas Meškauskas.

Geradario Vytauto Venckūno nuomone, „Jonavietės“ renginiai yra solidūs, nuoširdumu neprilygstantys kitoms rajone organizuojamoms sueigoms. „Čia pabuvęs, pasijunti pakylėtas ir dvasiškai praturtėjęs. Išskaidykime asociacijos pavadinimą „Jonavietė“ ir turėsime „Jonavos avietę“. Atvirai pasakysiu: mums čia gera. Ir toliau išlaikykite šį lygį“, – ragino jis.

Žeimių krašto ūkininkas Gintaras Stašionis, lygindamas šalpusnių žydėjimą su interneto socialiniais tinklais, palietė savanorystės temą. „Jonavietė, einanti savanoriavimo keliu, stebina nerealia veikla. Bet tai yra tikrovė. Ačiū, kad esate ir leidžiate man ir kitiems rėmėjams prisidėti prie jūsų siekių“, – jausmingai kalbėjo žeimietis. 

Padėka geradariams

Jonavos krašto asociacijos „Jonavietė“ vadovė Jadvyga Rusilienė akcentavo, kad organizacijos sėkmę lemia tamprus ryšys su verslo pasaulio žmonėmis, geranoriškai nusiteikusiais politikais, malonus bendravimas su rajono Savivaldybės vadovais ir socialinėmis įstaigomis, Janinos Miščiukaitės meno mokykla, Vaikų gerovės centru ir S. Ir J. Janavičių šeimyna.

„Mūsų asociacijos tikslas – remti gabius, talentingus ir gerai besimokančius vaikus. Galbūt turime per mažai lėšų, tačiau tiek, kiek jų surenkame, atiduodame tiems, kurie siekia įgyvendinti savo svajonę. Galėdami suteikti paramą jauniems žmonėms, mes ir patys pajaunėjame. Džiaugiuosi, kad šiandien į šią meno mokyklą susirinko nuostabiausieji žmonės ir patys geriausieji vaikai. Tai tikras Jonavos žiedas – verslininkai, politikai, gydytojai, menininkai. Dėkoju kiekvienam, atėjusiam į šią popietę, už gerumą, dalijimąsi ir paramą moksleiviams, norintiems įgyvendinti savo viltis. Čia kalbėjusieji išsakė daug gražių žodžių „Jonavietei“. Bet jeigu ne jūsų visų skiriamos lėšos, negalėtume paskatinti jaunųjų talentų. Mes, sambūrio moterys, esame tik tarpininkės – kreipiamės, prašome ir išdalijame. Dėkojame už geranoriškumą ir bendradarbiavimą“, – kalbėjo asociacijos pirmininkė, išvardydama daugybę sambūrio rėmėjų, tarp kurių šiemet yra ir dr. Bronislovo Lubio dukra Jūratė Žadeikienė.

Laimingųjų gretose

Padėkos vakaro metu „Jonavietės“ pirmininkė paskelbė, kad į atskiras sąskaitas pervesta 4300 eurų, kuriuos paaukojo rėmėjai. Laimė nusišypsojo trims aukštų rezultatų įvairiuose konkursuose pasiekusiems meno mokyklos ugdytiniams. Matui Bagdonavičiui, neseniai Vilniuje vykusiame trečiajame tarptautiniame medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų konkurse laimėjusiam „Grand Prix“, įteiktas 250 eurų čekis, o bendrovės „Lintera“ direktorius Rimantas Činčys padėkojo jo mokytojai Audrai Ostasevičienei asmenine dovana. Jaunosios menininkės Saulė Miščiukaitė ir Germantė Pacevičiūtė paskatintos piniginėmis dovanomis po 200 eurų.

Vaikų gerovės centro globotinių paskatinimas priklausė nuo jų pažangumo vidurkio. „Piniginę paramą gavo tie, kurių vidurkis ne mažesnis kaip 8 balai. Moksleiviams, perkopusiems 9 balų kartelę, skirta po 250 eurų, o kitiems kiek mažiau – po 200 eurų. Šiemet parėmėme aštuonis Vaikų gerovės centre gyvenančius moksleivius“, – aiškino J. Rusilienė.

500 eurų paskatinta Janavičių šeimyna, išauginusi ir į savarankišką gyvenimą išleidusi kelias dešimtis tėvų globos netekusius vaikus. 1500 eurų parama nukeliavo į Meno mokyklos sąskaitą.

Asmenybių tobulėjimui

Asociacija „Jonavietė“, dalyvaudama tęstiniame projekte „Meilė tėvynei – per pažinimą“, siekia plėsti vaikų pasaulėžiūrą. Praėjusiais metais projektas laimėjo  3443 eurus.

„Projektines lėšas panaudojome ekskursijoms. Pernai rudenį meno mokyklos ugdytiniai, minėtos šeimynos ir Gerovės centro globotiniai turėjo galimybę susipažinti su Druskininkais. Visi labai džiaugėsi vandens parku, dalyvavo edukacinėje programoje, pasigėrėjo rudenėjančio miesto vaizdais. Joje dalyvavo 76 vaikai, įskaitant ir lydinčius asmenis, – pasakojo J. Rusilienė. – Gerų įspūdžių ir istorinių žinių parsivežė 56 išvykos maršrutu Trakai–Birštonas dalyviai. Vaikai plaukiojo laivu po Galvės ežerą, gidas supažindino su Trakų istorija. O Birštone moksleiviai galėjo pabūti druskos kambaryje, pasivaikščioti šios sanatorinės vietovės parkais ir skverais. Tokios kelionės palieka ne tik malonių prisiminimų, bet ir leidžia susipažinti su Lietuvos praeitimi.“

Muzikiniai sveikinimai

Renginyje dalyvavusi Panevėžio veiklių moterų klubo pirmininkė Danutė Kriščiūnienė, stebėjosi tokio rėmėjų ir politikų dėmesio asociacijai. „Kiekvieną kartą važiuojame į Jonavą kaip į giminės šventę, nes mums atrodo, kad čia visi savi. Tegul gausėja jūsų asociacijos rėmėjų būrys, tegul stiprėja mūsų draugystė“, – pakviesdama birželio 9 dieną jonaviečius atvykti į Panevėžyje organizuojamą lenkų kultūros festivalį kalbėjo viešnia.

Ukmergės moterų klubui „Gaja“ vadovaujanti Valentina Vaičiūnienė „Jonavietę“ gyrė už reikšmingą ir naudingą darbą. „Suteikiate žmonėms viltį svajonę paversti realybe. Tęskite ir toliau darbus, dvelkiančius širdies šiluma ir gerumu. Sėkmės jums“, – sveikino ukmergiškė.

Pasak J. Rusilienės, džiugu, kad į asociaciją ateina naujų narių, mokančių surasti rėmėjų ir  norinčių dalytis gerumu su kitais. „Turime planų veiklai paįvairinti, galvojame apie aukcioną. O šiandien išdalijome viską – prasideda naujas etapas. Pasilikome tik dalelę lėšų vasaros laikotarpiui, nes norime vaikus nuvežti į Nidą – būtų įsimintinos atostogos“, – pasidalijo mintimis asociacijos vadovė.

Popietės dalyvius sveikino meno mokyklos akordeonistų orkestras, Ugnės Rimkutės (fortepijonas), Anetos Ulachavičiūtės (smuikas), Evelinos Cekanavickaitės (fleita) ir T. Bagdonavičiaus (fleita) kvartetas, buvusios meno mokyklos ugdytinės, Jeronimo Ralio gimnazistės Julija Radzevičiūtė ir Kristina Chlastauskaitė, solistė Monika Imbrasaitė iš tos pačios mokymo įstaigos, klubas „Miks“ (vad. Česlovas Časas).

Padėkos popietę baigė meno mokyklos Mokomojo teatro spektaklis „Dviejų ponų tarnas“ (rež. Živilė Martinaitienė), kuriame vaidino ir renginio vedėjai Mantas Kučinskas bei Vasaris Statkevičius.

„Dėkui meno mokyklos direktorei Romai Jurgilienei ir jos vadovaujamai bendruomenei už pagalbą, organizuojant „Jonavietės“ renginius. Gražaus ir malonaus pavasario visiems“, – linkėjo J. Rusilienė.

Irena NAGULEVIČIENĖ

"Naujienos" 2019-04-08

GALERIJAVIRŠUS