Naujiena

„Jonavietės“ surasti geradariai stiprina vilties sparnus

2017-05-05
Post Image

Artėjant šv. Velykoms, Jonavos krašto moterų asociacija „Jonavietė“ nudžiugino gerai besimokančius Vaikų globos namų auklėtinius ir talentingiausius Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos ugdytinius – į moksleivių banko sąskaitas pervedė atitinkamas sumas pinigų, kuriuos įmonės ir individualūs geradariai paaukojo per metus. Šia proga Meno mokykloje buvo surengtas šventinis padėkos vakaras „Vilties sparnai“.

Kilni misija

Šiemet sukanka vienuolika metų, kai savo veiklą vykdo į asociaciją susibūrusios moterys. Moteriška organizacija siekia įgyvendinti gražius tikslus – padėti jauniems žmonėms kopti į menines aukštumas, skatinti juos mokytis ir augti dorais bei sąžiningais žmonėmis.

Daug talentingų Meno mokyklos moksleivių, varžydamiesi tarptautiniuose  ir respublikiniuose konkursuose, garsina Jonavos kraštą. Gerai, jeigu renginys vyksta Lietuvoje, o jei reikia nuvykti, tarkime, į Italiją ar kitą užsienio valstybę? Realiausias žingsnis – atsisakyti konkurso.

Susibūrusios į asociaciją moterys pradėjo kilnų darbą – ėmė ieškoti rėmėjų, galinčių paskatinti jaunuosius menininkus.

Moterys nusprendė paremti ir Jonavos vaikų globos namų auklėtinius, kurių pažangumo vidurkis siekia nuo 7 iki 10 balų. Anot įstaigos direktorės Emilijos Markucevičienės, materialinė parama yra nemenka paskata siekti geresnių rezultatų. Šiemet po 150 arba 200 eurų paskatinti aštuoni pažangiausi  moksleiviai.

Indėlis į ateitį

Pasak Jonavos krašto moterų asociacijos vadovės Jadvygos Rusilienės, jau pats  renginio pavadinimas „Vilties sparnai“ tarytum nusako sambūrio siekį – ne tik skatinti, bet ir stiprinti mokinių troškimą būti pastebimiems, reikalingiems visuomenei. „Tegul jų širdyse klesti tikėjimas sėkmingu rytojumi, tegul skleidžiasi vilties sparnai, ne vienam suteiksiantys galimybę studijuoti, siekti meninių aukštumų. Labai norisi kiekvienam nepilnamečiui ar mažamečiui pasakyti jį įvertinantį žodį. Manau, kad padrąsinimas ir dėmesys stiprina ir pasitikėjimą, ir formuoja jį kaip asmenybę, galinčią įgyvendinti savo tikslą“, – sakė J. Rusilienė.

Tačiau be gerų žmonių ir įmonių vadovų teigiamo požiūrio į šią paramą, „Jonavietė“ negalėtų pasidžiaugti tokiais gražiais darbais. Moterys, ieškodamos aukotojų,  važiuoja į bendroves, susitinka su jų direktoriais, kreipiasi į individualius gyventojus, aiškina savo veiklos tikslus ir prašo pagal galimybę paaukoti šiam gražiam reikalui lėšų.

„Tas dešimtmetis parodė, kad Jonavoje gyvena daug situaciją suprantančių ir aukojančių žmonių. Mes juos vadiname geradariais. Galėtume išvardyti dešimtis asociacijos veiklai pritariančių gyventojų, tik ne kiekvienas nori apie tai skelbtis. Mes be galo esame dėkingos  mūsų pagrindinei rėmėjai akcinei bendrovei „Achema“. Tai „Jonavietės“ mecenatas. Nemažą auką moksleiviams skyrė „Lintera“, kai kurios kitos įmonės. Dėkui už paramą jauniems žmonėms, kurie dar tik pradeda savo tikrąjį gyvenimo kelią“, – dalijosi mintimis J. Rusilienė.

Pagarba moterims

Šventiniame vakare „Vilties sparnai“ dalyvavo ir „Jonavietę“ pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimantas Sinkevičius ir jo padėjėja Laima Slovikienė. Šiltus sveikinimo žodžius tarė rajono Savivaldybės tarybos nariai Marija Širvelienė ir Bronislovas Liutkus. Visų jų pasisakymuose atsispindėjo pagarba moterims, negailinčioms savo laisvalaikio ir darančioms gerus darbus.

„Didžiuojuosi šiomis šaunuolėmis. Manau, būtų gerai, kad visos moterys burtųsi į organizacijas ir kažką darytų. Pavyzdžiui, susirgus šeimai, neturinčiai pinigų vaistams, eitų pas politikus, verslininkus ir prašytų – duokite. Kardinolas Audrys Juozas Bačkis sakė: „Niekada žmogus nebus laimingas, jeigu gyvens tik dėl savęs“.  Labai dėkoju už tokius gerus darbus Jonavos krašto moterų asociacijai „Jonavietė“. Ačiū, kad jūs esate“, – kalbėjo klebonas kun. Audrius Mikitiukas.

Beje, jis šventės metu pamokė, kaip per vienus metus būtų galima sutaupyti tūkstančius eurų visiškai nieko neveikiant. Dvasininkas pasiūlė rūkantiems vyrams penktadienį atsisakyti šio malonumo. „Jeigu vienas vyras pasninkautų, tai yra nerūkytų tik tą dieną, per metus jis sutaupytų 96 eurus, kuriuos galėtų skirti kilniems reikalams, pavyzdžiui, beglobiams gyvūnams prižiūrėti ar maisto stokojančiam žmogui padėti. Nesunku suskaičiuoti, kiek susikauptų, jei šio įpročio atsisakytų dvi dešimtys vyrų“, – samprotavo A. Mikitiukas, palydėtas šypsenų ir aplodismentų.

Drauge su Jonavos krašto žmonėmis pasidžiaugti gražiais „Jonavietės“ darbais į renginį atvyko Panevėžio veikliųjų moterų klubo, Kėdainių lenkų draugijos atstovės.

Padėkos už gerumą

Meno mokyklos direktorė Roma Jurgilienė akcentavo, kad sambūrio indėlis yra labai didelis ir duodantis pastebimų rezultatų. „Per  dešimtmetį „Jonavietė“ jauniesiems talentams paskyrė  19 tūkst. litų (apie 7 tūkst. eurų). Mūsų ugdytiniams sudaromos sąlygos išvykti į tarptautinius ir respublikinius konkursus, parodyti, ko verti jie ir juos mokantys pedagogai. Maloniausia, kad daugelis moksleivių parsiveža laureato vardą. Tai gražiausia dovana ne tik mokyklai, bet ir asociacijos gerosioms fėjoms, rėmėjams ir visai Jonavai“, – sakė R. Jurgilienė, dėkodama sambūrio sumanytojoms ir įkūrėjoms Svetlanai Vidauskienei ir Sigitai Sasnauskienei.

Jonavos krašto žmonėms ir asociacijos narėms padėkos žodžių nestokojo ir Vaikų globos namų direktoriaus pavaduotoja Aldona Skurdauskienė: „Jūsų dėka mūsų namai tampa šiltesni, gražesni ir turtingesni.“

„Mūsų įstaigoje gyvenančių vaikų vardu dėkojame visiems, kurie mus palydi į rytojų, dalijasi savo mažais ir dideliais džiaugsmais, visiems, kurie nušviečia kelią kaip maži žiburėliai ir švyturiai. Visiems, kurių pasiaukojimas, darbas ir meilė drąsina mūsų ateitį, mes esame lamingi, nes turime jus“, – jausmingai kalbėjo globotinių atstovė.

Margaspalvis koncertas

Padėkos koncertą parengė Janinos Miščiukaitės meno mokyklos ugdytiniai, dalyvavę įvairiuose konkursuose. Puikų muzikinį kūrinį visiems skyrė Julija Rockina, neseniai dalyvavusi XXVI tarptautiniame jaunųjų atlikėjų muzikos festivalyje „Kaunas-2017“ ir baigiamajame koncerte grojusi kartu su Kauno miesto simfoniniu orkestru. Trimitu melodijas vinguriavo Pučiamųjų instrumentų skyriaus ugdytinis, tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatas ir diplomantas Ignas Gajauskas, XIII nacionalinio Jono Švedo konkurso II vietos laimėtojas birbynininkas Justas Kazakevičius, violončele grojo respublikinio konkurso „Crescendo“ diplomantė Smiltė Petrošiūtė. Plojimai po kiekvieno pasirodymo buvo skirti ir jaunųjų talentų mokytojams: Romai Balienei, Fiodorui Jančenko, Narimantui Murauskui, koncertmeisterei Daivai Petrošienei, Romai Razmienei.

Individualius atlikėjus keitė akordeonininkų ir styginių instrumentų ansambliai (vad. Lena Rockina, Rasa Laimikienė ir Diana Rimkutė), dainavo jaunučių vokalinis ansamblis (mokyt. Dalia Asadauskaitė, koncertmeisterė Jurgita Venskauskienė).

Daug gerų emocijų suteikė vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė“ mados teatro dalyviai, pristatę kolekcijas „Grybų puota“ ir „Polonezas“ (vad. Nijolė Reicenštein). Įdomų spektaklį apie miško gyventojus vaidino Vaikų globos namų auklėtiniai.

O šventę pradėjo ir baigė buvusi Meno mokyklos smuiko klasės ugdytinė, Vladimiro Prudnikovo mokinė, solistė Kamilė Balabonaitė.

Irena Nagulevičienė
www.jonavosnaujienos.lt

GALERIJAVIRŠUS