Naujiena

Labdaros vakare – tylios, bet prasmingos veiklos aptarimas

2019-12-13
Post Image

Jonavos krašto moterų asociacija (JKMA) „Jonavietė“, plėtojanti prasmingą veiklą keturiolika metų, prieš kelias dienas surengė kalėdinę labdaros popietę, kurioje dalyvavo verslo pasaulio atstovai ir kiti sambūrio iniciatyvą palaikantys jonaviečiai. Renginys vyko artėjančioms šventėms pasipuošusioje Janinos Miščiukaitės meno mokykloje

Padėka rėmėjams

JKMA savo veiklą pradėjo 2005-aisiais. Per keturiolika metų įvyko įvairių pokyčių – pasikeitė vadovai, asociaciją papildė nemažai naujų moterų. Tačiau „Jonavietės“ tikslas liko tas pats – materialiai paremti Vaikų gerovės centre (buvusiuose vaikų globos namuose) gyvenančius pažangius moksleivius ir talentingus meno mokyklos ugdytinius, siekiančius aukštų rezultatų įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose.

Sambūrio pirmininkė J. Rusilienė neslėpė – jeigu ne geranoriškai nusiteikę Jonavos krašto žmonės, vargu ar būtų pasiekta tokių malonių rezultatų. „Galima susigalvoti pačių gražiausių dalykų, bet be pritarimo ir palaikymo jų įgyvendinti tiesiog neįmanoma. Todėl negaliu nepadėkoti tiems, kurie išgirdo mūsų kreipimąsi ir pagal galimybes skyrė lėšų tam, kad vaikų svajonės artėtų prie tikslo“, – pradėdama šventę, kalbėjo asociacijos pirmininkė.

Jonavos garbės pilietį, Jonų respublikos prezidentą, buvusį ilgametį akcinės bendrovės „Achema“ generalinį direktorių Joną Sirvydį, kasmet asmeninėmis lėšomis prisidedantį prie „Jonavietės“ siekių, ji pavadino „perliuku“. Padėkos žodžių nusipelnė nuo pirmos asociacijos įsikūrimo pradžios rėmėju tapęs Žeimių krašto ūkininkas Gintaras Stašionis.

„Už paramą esu dėkinga Vitai ir Vytautui Venckūnams, verslininkams Rimantui Činčiui, Nijolei ir Alfonsui Meškauskams, Ramūnui Plukui ir kiekvienam, pritariančiam „Jonavietės“ idėjoms. Visų tikrai neišvardysiu – jų yra labai daug, tad iš širdies tariu ačiū. Šiandien negaliu įsivaizduoti asociacijos veiklos be bendradarbiavimo su meno mokyklos bendruomene, vadovaujama Romos Jurgilienės. Ši aplinka, kurioje renkamės ir bendraujame, ugdytinių meninė programa – tai visos įstaigos kolektyvo pagalba mums. Mus džiugina bendradarbiavimas su Vaikų gerovės centru ir jo vadove Emilija Markucevičiene. Tikiuosi, kad piniginė parama ir organizuojamos kelionės padeda globotiniams pažinti ir labiau mylėti savo kraštą bei geriau mokytis. Esu dėkinga visoms asociacijos moterims už aktyvumą ir siūlomas idėjas. Norėtųsi, kad ir toliau visi būtume drauge“, – sakė ji.

Prioritetas – vaikų ateitis

Kalėdinėje popietėje dalyvavęs Seimo narys Rimantas Sinkevičius pabrėžė, kad Jonavoje veikia apie 100 įvairių klubų, komitetų, asociacijų, bendrijų, kurių vadovai įvardyti pirmininkais, prezidentais ar yra kitaip tituluojami. Anot jo, daugelis tokių visuomeninių organizacijų turi susikūrę gražius firminius blankus, kurių prireikia rašant kokį nors raštą valdžios atstovams. „Bet Jonavos krašto moterų asociacija „Jonavietė“ išsiskiria iš viso šio sąrašo – ji dirba gerus darbus tyliai. Jie labai reikšmingi ir prasmingi, nes padeda tiems, kuriems likimas pašykštėjo laimės ir  gyvenimas susiklostė ne taip, kaip norėtųsi. „Jonavietė“ įžvelgia prasmę padėti nepriteklius jaučiantiems vaikams. Todėl gera tai ne tik žinoti, matyti, bet ir dalyvauti jos veikloje“, – dalijosi mintimis parlamentaras.

Svečias pripažino, kad dabar Seime, kai svarstomas ateinančių metų biudžetas,  tikras karštymetis: streikuoja advokatai, žemdirbiai, mokytojai, gydytojai, gaisrininkai, vežėjai. „Kam skirti prioritetą, kam jį atiduoti? Ir taip beveik milijardą eurų dalijame daugiau, nei anksčiau. Dažnai vyksta apklausos, girdime pasitikėjimo reitingus. Bet neteko girdėti, kad būtų suorganizuota apklausa, kuriai sričiai skirti prioritetą, – kalbėjo asociaciją remiantis Seimo narys, neslėpdamas, jog jis ir pats neretai susimąsto, kam turi būti skirta pirmenybė. – Man atrodo, kad šiandien nėra reikšmingesnio prioriteto, kaip vaikai, mokslas ir išsilavinimas. Ši sritis turėtų būti prioritetinė. Juk žemdirbys, išėjęs į kiemą ir žvalgydamasis po savo laukus, su viltimi žiūri į želmenis, o ne į ražienas, kurios neduos naudos. O želmenys augina ateitį, manau, kad tai yra teisinga. Todėl dėkoju asociacijai „Jonavietė“, visiems rėmėjams, prisidedantiems prie prasmingos veiklos. Kai atsiras daugiau rėmėjų, tai ir krepšelis taps pilnesnis, o moterų sambūriui bus maloniau lėšas padalyti moksleiviams. Visiems linkiu gerų, linksmų, šviesių šventų Kalėdų, laimingų Naujų metų kiekvienam iš jūsų.“

Šventa pareiga

Jonavos garbės piliečio J. Sirvydžio nuomone, moterų sambūris „Jonavietė“ dirba nepastebimai, todėl daugelis galbūt ir nesuvokia veiklos esmės. „Ir patys vaikai, paskatinti už puoselėjamus talentus ir gerus pažangumo rezultatus, tą paramą įvertins gal tik po 20 ar 30 metų. Tada pagalvos apie nueitą savo kelią, pasiekimus, kuriuos įgyvendinti padėjo moterų asociacijos veikla. Kas žino, gal be tos pagalbos gyvenimas būtų pasisukęs kita linkime? Kažkada įvertins, kad pasirinko būtent gerą kelią. Todėl noriu akcentuoti, kokia svarbi ir prasminga kraštiečių moterų asociacijos veikla. Nepameskite savo krypties, būkite darbingos ir, kaip iki šiol, žavios. Laimingų, linksmų šventų Kalėdų, sveikų ateinančių metų ir daug gražių akimirkų“, – dalijosi mintimis J. Sirvydis.

V. Venckūnas prisipažino esąs įsitikinęs, kad „Jonavietė“ atlieka šventą pareigą ir stiprina bendruomenę. „Pareiga veda prie to, kad, stiprindama bendruomenę, atitolina mus nuo negatyvių reiškinių, erzinančių Seimo problemų. Gyventi stiprioje bendruomenėje yra daug svarbiau nei politikų rietenos visos šalies mastu. Jeigu mes padėsime vienas kitam, tai tas išorinis pasaulis neveiks negatyvia poza. Šis advento vakaras – šventas vakaras. Mielos „Jonavietės“ moterys, būkite mylimos ir energingos“, – jausmingai kalbėjo Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraščio „Taurosta“ redaktorius V. Venckūnas.

Prisilietimas prie gėrio
Verslininkas Rimantas Činčys padėkojo sambūrio moterims už aktyvią projektinę veiklą, leidžiančią gauti lėšų moksleivių akiračiui plėsti, ir įsitikinimus, kad artimui reikalinga pagalba. „Tikiuosi, kad gavusieji paramą  po kelerių metų bus dėkingi „Jonavietei“ už galimybę siekti ir įgyvendinti savo viltis. Galbūt tuo pačiu gerumu atsilygins kitai kartai. Labai norisi kitais metais uždirbti daugiau, kad Seimas turėtų ką perskirstyti, o mes galėtume labiau paremti tuos, kuriems itin reikalinga pagalba“, – optimistiškai mintimis dalijosi rėmėjas.

Džiaugdamasis asociacijos veikla, G. Stašionis šmaikštavo, kad moterys esančios architektės. „Jeigu ne jų sumanymai, išradingumas ir protas, mes, vyrai, turbūt sėdėtume medžiuose. Viskas, kas yra gera, išplaukia iš jūsų veiklos. Kai pats prisilieti prie to gėrio, kuriuo jūs dalijatės, ir pats tampi geresnis. Ačiū, mielosios, jums už darbus, idėjas, atjautą kitam“, – mintijo ūkininkas.

Pasak N. Meškauskienės, gerumo niekad nebūna per daug. „Jei žmogų paguosi, skausmas sumažės perpus. Jei pasidalysi džiaugsmu, šis padvigubės. Mes visi kartu galime padaryti labai daug. Motina Teresė yra pasakiusi, jog nereikia žygdarbių – užtenka daryti gerus darbus su meile ir atjauta. Tai jūs ir darote. Tegul jus lydinti gerumo aura padidėja šimtus kartų. Ačiū“, – teigė N. Meškauskienė. 

Keturioliktą kartą asociacijos renginyje dalyvavusi Panevėžio politikių klubo „Veiklios moterys“ pirmininkė Danutė Kriščiūnienė džiaugėsi ilgamete draugyste ir  akcentavo, kad veiklos prasmę dar labiau sustiprina suėjimas advento laikotarpiu. „Tegul pildosi visos svajonės ir visi sumanymai. Mylėkite“, – dovanodama raudonų amarilių puokštę linkėjo viešnia iš Panevėžio.

Muzikinė dalis

Koncertinėje programoje dalyvavo J. Miščiukaitės meno mokyklos kanklininkių ansamblis ir styginių instrumentų kamerinis orkestras, vadovaujami mokyt. Astos Grigaliūnienės, Eglės Merkelienės, Dianos Rimkutės ir Romos Razmienės. Choreografinę kompoziciją dovanojo Choreografijos skyriaus ugdytiniai, kuriuos moko Vaiva Andriulevičienė. Savo atliekamomis dainomis gaivino įstaigos kolektyvas „Dainuojantys varpeliai“ (vad. Dalia Asadauskaitė ir koncertmeisterė Adrijana Juškevičienė).

Susirinkusiesiems koncertavo VDU muzikos akademijos dainavimo katedros docento, Kauno valstybinio muzikinio teatro solisto Danieliaus Vėbros studentai Martynas Stankevičius, Karolina Činikaitė, Dainius Jonkus, Modestas Sireikis ir Nerijus Noreika.

„Labai malonu viešėti Jonavoje. Ačiū už malonų priėmimą. Džiugių ateinančių Kalėdų šventės ir sėkmingų ateinančių metų“, – atsisveikindamas dėkojo D. Vėbra.

Kalėdinę popietę vedė Renata ir Valeras Mikalauskai.

Irena BŪTĖNAITĖ

Foto Virginijos Verikienės nuotraukos

"Alio Jonava", 2019-12-13

GALERIJAVIRŠUS