Naujiena

Jaunųjų menininkų kalvėje – „Jonavietės“ padėkos popietė

2018-12-14
Post Image

Tryliktą kartą Jonavos krašto moterų asociacija „Jonavietė“ sambūrio rėmėjus ir jos veikloje dalyvaujančius aktyvius žmones pakvietė į kalėdinę labdaros popietę Janinos Miščiukaitės meno mokykloje. Susirinkusieji pasidalijo mintimis, klausėsi jaunųjų menininkų ir garsių solistų koncerto, parengto pagal Danieliaus Dolskio ir Antano Šabaniausko šlagerius.

Ilgametė bičiulystė

Asociacijai vadovaujanti Jad­­­­vyga Rusilienė pasidžiaugė, kad sekmadienio popietę susirinko toks gausus būrys jonaviečių ir svečių. Anot sambūrio vadovės, šįkart labiau norėta advento laikotarpiu pajusti artėjančių švenčių dvasią, pabūti kartu, padėkoti vieni kitiems už geranoriškumą.

„Jonavietės“ tikslas – rinkti lėšas, kurios būtų skiriamos vaikų globos įstaigose gyvenantiems ir gerų mokslo rezultatų siekiantiems ugdytiniams bei Janinos Miščiukaitės meno mokyklos jauniesiems talentams, dalyvaujantiems įvairiuose šalies ir tarptautiniuose konkursuose. „2019-ųjų pavasarį pateiksime ataskaitą apie surinktas lėšas ir jų paskirstymą, pristatysime, kur apsilankėme su globotiniais, ką pamatėme, kokį įspūdį jiems paliko mūsų asociacijos organizuotos išvykos. O ši kalėdinė popietė tegul bus prisilietimas prie to gerumo, kurį dalija mūsų krašto žmonės“, – sakė ji, išvardydama kelias dešimtis rėmėjų. Rusilienė nuoširdžiai dėkojo Jonui ir Jūratei Sirvydžiams, kurie asmeninėmis lėšomis asociacijos veiklą remia nuo pirmų jos susikūrimo metų. Kasmet aukų krepšelį papildo Arvydas Gasys, Vytautas ir Vita Venckūnai, Mindaugas ir Rimantas Sinkevičiai, daugelis kitų jonaviečių. Finansinę paramą, skatinančią jauniems žmonėms siekti savo svajonių, skiria bendrovės „Meistro pasaulis“, „Lintera“, kitos Jonavoje įsikūrusios įmonės ir įstaigos.

Panevėžio politikių klubui „Veiklios moterys“ atstovavusi prezidentė Danutė Kriščiūnienė akcentavo: „Kuo plačiau atveriame širdis, tuo daugiau sugrįžta ir mums. Ir dažniausiai pačiu netikėčiausiu būdu. Vaikai savo dvasinius laikrodukus nusistato pagal suaugusiųjų. Galbūt ateityje ir jie bursis į klubus, asociacijas ir darys gerus darbus. Tegul jūsų širdys būna pripildytos meilės, gėrio ir grožio, o mūsų draugystės keliai į Jonavą dar ilgai nenutrūksta.“

Bendravimo esmė

Rajono Savivaldybės mero Eugenijaus Sabučio nuomone, „Jonavietės“ asociacija,  turinti prasmingą tikslą, suburia aplink save daug žmonių ir juos nukreipia daryti gerus darbus. „Be krypties ir sumanios veiklos net ir norintieji tapti geradariais būtų pasimetę ir nežinotų, kam ir kaip padėti. Būkime atviri – materiali pagalba daug kam reikalinga, nes padeda siekti svajonių.  Dėkui Jadvygos Ru­­­silienės moterims už gražią iniciatyvą ir labai tikiu, kad šis tryliktas kartas – ne paskutinis, kad bus dar daug kartų. Todėl raginu visus čia esančius geradarius pakviesti savo bičiulius, draugus, pažįstamus tapti asociacijos rėmėjais“, – kvietė rajono vadovas.

Seimo nario Rimanto Sinkevičiaus padėjėja Laima Slovikienė, perduodama parlamentaro sveikinimus, akcentavo gerumo ir žmonių bendravimo reikšmę. „Žmogiškumas įgauna vertę tik sutikus kitą žmogų. Ir ši popietė rodo, kad gyvename ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų. Sakoma, kad tai, kuo džiaugiamės, dėl ko liūdime, ir sudaro visų metų bėgimą. Labai svarbu, kad tame bėgime būtų žmonių, kurie lydėtų, padėtų, patartų, būtų šalia. Seimo narys Rimantas Sinkevičius labai džiaugiasi, kad apie „Jonavietę“ buriasi tiek daug geranoriškų žmonių, o tas gerumas padeda auginti sparnus tiems, kuriems reikia atsispirti ir pakilti. Ačiū Jadvygai ir asociacijos moterims už prasmingą veiklą, ačiū visiems, kurie prisidedate prie šios veiklos“, – dėkojo L. Slovikienė.

Bendruomenės idėja

Renginyje dalyvavęs Jonavos  šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonas kun. Virginijus Birjotas neslėpė džiaugsmo, matydamas tiek daug gerą širdį turinčių žmonių. Pasak kunigo, advento laikotarpis – tai ne tik kvietimas atsiversti, bet ir kelio ar jo krypties pakeitimas.

„Jūs esate tie, kurie padedate tą kelią atrasti ar pakeisti kryptį tiems žmonėms, kuriems dėl vienokių ar kitokių priežasčių tai padaryti yra sunku. Labai dėkoju visiems už plačią širdį. Tegul Dievas ir toliau laimina jūsų darbus, gražių ir prasmės pilnų Kalėdų. Tegul ta prasmė, kurią mes kartais primirštame, vėl sugrįžta į mūsų šeimas, namus. Tegul tai būna Dievo susitikimas su žmogumi“, – linkėjo kun. V. Birjotas.

Jonavos rajono garbės pilietis, ilgametis Jonų respublikos prezidentas J. Sirvydis pabrėžė, kad moterų energija ir puikios jų idėjos subūrė branduolį, kuris kasmet plečiasi. Jo nuomone, asociaciją reikėtų vadinti bendruomene. „Manau, kad toks pavadinimas jai labiau tiktų, nes ši sąvoka atsirado iš žodžio „bendrauti“. Pastaruoju metu bendravimas yra sumenkęs – dažniau kalbama apie sumaterialėjimą, kur nebelieka dvasinio ryšio, – mintimis dalijosi J. Sirvydis. – Sveikinu „Jonavietės“ bendruomenę už jų kilnų darbą skatinti  gerai besimokančiuosius. Gerai besimokantys ir puikiai dirbantys žmonės – mūsų gyvenimo variklis. Todėl šia proga noriu palinkėti jums visoms sveikatos, energijos ir užsispyrimo.

Ateinančių švenčių proga susirinkusiuosius sveikino A. Gasys, M. Sinkevičius, kiti.

Koncertinė programa

Kalėdų dvelksmą stiprino ne tik retro stiliumi pasipuošusios asociacijos moterys, bet artėjančias šventes priminė ir visa aplinka – baltomis staltiesėmis apdengti staliukai, degančios žvakės, eglių šakelės su putino uogomis.

Atvykstančiuosius pasitiko šios mokyklos styginių instrumentų kamerinis orkestras (vad. Roma Razmienė ir Diana Rimkutė), popietę pradėjo choreografijos skyriaus absolvenčių šokis (vad. Daiva Aleksynienė).

„Menuetą“ atliko IX tarptautinio jaunųjų atlikėjų kamerinių ansamblių nugalėtojų – Evelinos Miliauskaitės (smuikas), Gerardo Lisausko ir Julijos Rockinos – kamerinis trio (vad. Virginija Verikienė, R. Razmienė ir Roma Balienė). Muzikinę popietės dalį paįvairino Daivos Petrošienės ugdytinė, VI tarptautinio konkurso „Mano vaikystės draugas – fortepijonas“ laureatė Akvilė Aksinavičiūtė.

„Sunku rasti žodžius, kuriais galėčiau padėkoti mokyklos direktorei Romai Jurgilienei, ug­dytiniams ir bendruomenei. Ačiū už viską – programą, patalpų papuošimą, priėmimą, o svarbiausia – nuoširdžią draugystę“, – sakė J. Rusilienė.

Garsūs Lietuvos solistai, daugelio tarptautinių konkursų laureatai Liudas Mikalauskas ir Egidijus Bavykinas bei pianistė Beata Vingraitė kvietė nusikelti į tarpukario šlagerių atmosferą ir prisiminti D. Dolskio ir A. Šabaniausko dainas.

Irena NAGULEVIČIENĖ  

"Naujienos" 2018-12-14 

GALERIJAVIRŠUS