JKMA "JONAVIETĖ" istorija

2005 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje, nacionaliniame dramos teatre įvyko IV moterų suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir aktyvios Jonavos moterys. Tarp 1,8 tūkstančių moterų iš visų Lietuvos regionų Jonavai atstovavo 5 delegatės: Gitana Adomaitienė, Angelė Masiukienė, Irena Revzinienė bei Jonavos rajono tarybos narės Vida Jokimienė ir Jadvyga Rusilienė.

Grįždamos iš suvažiavimo Jonavos moterys svajojo įkurti nevyriausybinę organizaciją, kuri gintų moters teises, skatintų moteris būti savo gyvenimo šeimininkėmis bei padėti likimo nuskriaustiems žmonėms. Svajonė išsipildė – 2005 m. lapkričio 9 d. buvo įregistruoti Jonavos krašto moterų asociacijos “Jonavietė” įstatai, kuriuos pasirašė steigėjų įgaliota Sigita Sasnauskienė.

Jonavos krašto moterų asociacijos “Jonavietė” steigėjos: Angelė Masiukienė, Sigita Sasnauskienė, Vida Jokimienė, Laimutė Šatienė, Svetlana Vidauskienė, Margarita Zonienė, Vilija Adomelienė, Gitana Adomaitienė, Elena Ivanauskienė, Irena Revzinienė, Galina Kuzmič, Natalija Tur, Irena Nagulevičienė, Jadvyga Rusilienė, Stanislava Daubarienė, Rita Kertenienė, Regina Kalinauskienė, Ieva Svolkinaitė, Rita Latviūnienė, Janina Vasiljevaitė, Jurgita Urnikienė, Regina Petkuvienė.

Šiuo metu „Jonavietė“ vienija 15 aktyvių Jonavos krašto moterų. Tarp asociacijos veiklos rėmėjų – ir įmonės, įstaigos, ir pavieniai asmenys, ir šeimos, savo aukomis investuojančios į Jonavos ateitį - gabių vaikų gyvenimus.

VIRŠUS