JKMA "JONAVIETĖ" 2015 metų veikla

2015 m. JKMA vienijo 26 nares. Per tuos veiklos metus “Jonavietė” gabiems vaikams remti išdalino virš 73 000 Lt/21 200 Eur, buvo atidarytos sąskaitos 68 Jonavos vaikų globos namų auklėtiniams. Asociacija parėmė šeimas, nukentėjusias nuo gaisro ar patekusias į sunkią finansinę padėtį.

VIRŠUS