JKMA "JONAVIETĖ" 2010 metų veikla

JKMA “Jonavietė” surengė edukacinių kultūrinių renginių ciklą “Ištiesk ranką”. Jonavos vaikų globos namuose surengė valykinių kiaušinių marginimo šventę, supažindino vaikus su floristikos menu. JKMA narė Svetlana Vidauskienė mokė iš medžio šakelių pinti modernius indelius ir pintinėles margučiams, Jonavos kultūros centro etnologė Judita Margevičienė pristatė kiaušinių puošimo vašku technologiją. Šventę vaiknikavo daugiau kaip 60 įvairiais raštais ir būdais margintų kiaušinių kolekcija.

Jonavos krašto muziejaus istorijos skyriuje surengta dailės ir floristikos darbų paroda “Kompozicijos (vizualinių formų morfologijos)”, kurioje buvo pristatytas tęėstinis JKMA projektas. Pasak floristikos užsiėmimus vedusios S. Vidauskienės, norėjosi prasmingos veiklos, įtraukiančios ne tik globojamus vaikus, bet ir visą miesto bendruomenę. Norintys išmokti megzti subūrė mezgėjų būrelį, kuriam vadovavo JKMA narė Nijolė Miciukevičienė, o pageidaujantys gilintis į dailės pasaulį kreipėsi į menininkę Ireną Zonytę.

VIRŠUS